Dotácia na fotovoltiku a solárne panely

Investujte do fotovoltiky s podporou štátu.

Dotácie na obnoviteľnú energiu

Získajte dotáciu na obnoviteľnú energiu v Poprade a okolí

Štátna dotácia na fotovoltiku ponúka finančnú pomoc pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú investovať do obnoviteľných energetických zdrojov. Táto forma podpory umožňuje občanom čiastočne kryť náklady spojené s inštaláciou solárnych panelov, solárnych kolektorov a ďalších ekologických technológií.

Projekt Zelená domácnostiam, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) má za cieľ v priebehu rokov 2023 až 2029 podporovať prechod domácností na obnoviteľné zdroje energie a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Kto môže získať dotáciu?

O dotáciu na fotovoltaiku môžu požiadať vlastníci rodinných a bytových domov na celom Slovensku. Dotácia sa dá použiť na inštaláciu fotovoltických panelov a slnečných kolektorov, ale aj na tepelné čerpadlo. Všetky naše riešenia spĺňajú podmienky na udelenie dotácie.

Ako oprávnené výdavky na fotovoltaiku pri dotácii sa dajú použiť: fotovoltické panely (solárne panely), nosná konštrukcia panelov, striedač (menič napätia, inverter), smart meter, batéria, montážny a elektroinštalačný materiál, elektroinštalačné práce, skúšky a revízie potrebné na uvedenia zariadenia do prevádzky.

 • Žiadateľom musí byť súkromná osoba, bývajúca v rodinnom dome s popisným číslom.
 • Firmy a podnikateľské subjekty sú vylúčené.
 • Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o dotácie požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ v nich má trvalý pobyt.
 • Systémy do 1kW nespadajú do dotácii.
 • Pri pridelení dotačnej poukážky z ministerstva je 30 dní na jej aktiváciu zhotoviteľom, inak prepadá. To znamená, že do 30 dní musí byť poukážka aktivovaná zhotoviteľom, ktorého si vyberiete. Inak nárok na dotáciu zaniká.

Dotácia na fotovoltické panely pre rodinné aj bytové domy

Vieme vám pomôcť so získaním dotácie fotovoltaiku a solárne panely a výrazne znížiť vašu počiatočnú investíciu. Naša firma Green Aspekt s.r.o. patrí k oprávneným zhotoviteľom v projekte Zelená domácnostiam, a preto vás vieme previesť celým procesom získania dotácie.

➡️ Pomôžeme s vybavením dotácie v Poprade a okolí

➡️ Návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma

➡️ Kvalitné panely s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny

Aktuálne sú dotácie pre rodinné domy postavené na princípe: 500 € / 1 kW zaobstaraného výkonu elektrárne. Horná hranica dotácie dosahuje 3500 €, pričom v obciach so zhoršenou kvalitou ovzdušia alebo v domácnostiach, ktoré prestanú využívať tuhé palivá je možné získať zvýhodnenú dotáciu o 15% až 4025 €. Pre bytové domy je maximálna dotácia 1kW na byt, teda 500 €, resp. so zvýhodnenou dotáciou do 575 €. Príspevok alebo poukážku môžete získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10,8kW.

Výška dotácie na solárne panely

Príspevok pre rodinný dom

od 500 € do 4025 €

Príspevok pre bytový dom

do 575 € na jeden byt

Výška dotácií podľa výkonu solárneho systému

Výkon systémuZákladná dotácia (€)Dotácia so zvýhodnením (€)
2 kW10001150
3 kW15001725
4 kW20002300
5 kW25002875
6 kW30003450
8 kW35004025
10 kW35004025
Tabuľka má informačný charakter. Konečnú výšku dotácie určuje SIEA podľa aktuálnych podmienok na získanie dotácie.

Na dotáciu do 1500 € má nárok každý vrátane novostavieb. Ak domácnosť bude požadovať dotáciu na viac ako 1500€ tak je potrebné Slovenskej inovačnej energetickej agentúre dokladovať faktúru z ročného vyúčtovania, kde sa uplatňuje pravidlo, že za každých spotrebovaných 1000 kWh je dotácia 500 €, maximálne do výšky spotreby nehnuteľnosti 7000 kWh, kedy sa dosiahne horná hranica dotácie a to 3500 €.

Modelový príklad 1: Faktúra vo výške 5000 kWh/rok, vaša domácnosť má možnosť žiadať dotáciu vo výške 5 * 500 € = 2500 €.

Modelový príklad 2: Faktúra vo výške 11 000 kWh/rok, vaša domácnosť má možnosť žiadať dotáciu vo výške 7 * 500 € = 3500 €.

Prečo investovať do fotovoltaického systému?

 1. 💰 Úspora nákladov: Fotovoltaický systém umožňuje produkciu vlastnej elektriny, čo vedie k zníženiu mesačných nákladov na elektrinu a závislosti od verejnej siete.
 2. 🌍 Šetríte životné prostredie: Využívanie obnoviteľného zdroja energie z fotovoltaického systému prispieva k ochrane životného prostredia a redukcii emisií skleníkových plynov.
 3. ⚡️ Energetická nezávislosť: Vlastný zdroj energie zvyšuje vašu nezávislosť od energetických spoločností a cenových výkyvov na trhu.
 4. 🏠 Dlhodobá investícia: Inštalácia fotovoltaického systému je investíciou do budúcnosti, ktorá zvyšuje hodnotu vášho domu a prináša dlhodobé úspory na nákladoch na energiu.
 5. 💶 Štátna podpora: Slovensko ponúka podporu pre fotovoltaické systémy vo forme dotácií, čo znižuje veľkosť investície a urýchľuje jej návratnosť.
 6. 🌞 Prispievate k udržateľnosti: Výroba vlastnej elektriny zo slnečnej energie je príkladom udržateľného správania a motivuje k ekologickejšiemu životnému štýlu.

Ak uvažujete nad fotovoltickým riešením s dotáciou pre rodinný alebo bytový dom, tak zanechajte nám kontakt alebo sa nám rovno zavolajte, aby sme sa mohli nezáväzne porozprávať o vhodnosti fotovoltického riešenia pre vašu domácnosť a možnostiach získania dotácie.

Máte záujem o montáž fotovoltiky?

Pomôžeme vám s dotáciou

Ako získať dotáciu?

Porozprávame sa o vašej situácii z technického aj finančného hľadiska a preberieme aj výšku dotácie, ktorú môžete získať.

Vyberieme fotovoltiku

Po konzultácii vyberieme solárnu elektráreň, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Dohodneme cenu aj termín realizácie.

Inštalácia a preplatenie dotácie

Namontujeme solárne panely, urobíme revíziu a spustíme vašu novú elektráreň. Nakoniec požiadame o preplatenie dotácie.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Často kladené otázky k dotáciam

– Zvýhodnenú dotáciu získať v oblasti so zhoršenou kvalitou ovzdušia, ktoré nájdete na stránke SHMU v časti Riadenie kvality ovzdušia. Pričom tieto oblasti sú označené rizikovým stupňom 3.

– Ak preukážete, že ste prestali využívať tuhé paliva. Musíte prakticky demonštrovať fyzické odstránenie pece určenej na spaľovanie tuhých palív. (Požaduje sa priložiť 1 fotografia pred demontážou zariadenia a ďalšia 1 fotografia po dokončení demontáže a odstránení zariadenia.)

Ak splníte aspoň jednu z týchto podmienok, môžete očakávať zvýšenie dotácie o 15 %.

Chcem fotovoltickú elektráreň

Inšpirujte sa realizovanými zákazkami

Viac než 100 zhotovených projektov

Inštalácia fotovoltatického systému a solárnych panelov v Poprade

Inštalácia fotovoltaiky (Poprad)

Hybridný fotovoltatický systém s výkonom 7,28 kWp. Solárne panely Longi. Menič Goodwe s batériovým úložiskom 10,65 kWh

Montáž solárnych panelov JaSolar v lokalite Štrba

Montáž solárnych panelov (Štrba)

On – grid systém s výkonom 60 kWp. Značka solárnych panelov JaSolar. Inštalovaný menič značky Huawei.

Montáž fotovoltatického systému na dome v Svite

Fotovoltaický systém na dome (Svit)

Systém On – Grid s výkonom 10 kWp. Solárne panely JaSolar. Inštalovaný menič značky Goodwe.

Recenzie od zákazníkov

Ako nás ohodnotili naši klienti?

Výborné

“Po roku od namontovania a spustenia FTV môžem firmu Green Aspekt každému odporučiť. Profesionálny a priateľský prístup od začiatku komunikácie. Veľmi rýchla doba dodania aj keď sa prvotná inštalácia realizovala v časoch najväčšieho boomu, keď mnohé firmy ani len neodpísali na dopyt. Samotná montáž na jednotku, chalani si dali záležať na každom detaile. Následné doplnenie ďalších panelov po 3/4 roku úplne bez problémov. Keď som potreboval niečo poradiť, vždy ochota. Dokonca mi občas zavolajú, či je všetko v poriadku. Odporúčam.”

“Profesionálny prístup, rýchle dodanie, pekná práca, všetko funguje ako má, veľká spokojnosť.“

Recenzia od zákazníka Jozef Kacvinsky - solárne panely na dome

“Vynikajúci, profesionálny a priateľský servis a realizácia projektu od začiatku do konca. Tím je veľmi odhodlaný zvládnuť prácu a prekonať akékoľvek prekážky a zároveň poskytnúť možnosti na posúdenie a naplnenie našich potrieb. Skvelá komunikácia a zákaznícky orientovaný prístup. Majiteľ bol tiež horlivý vyriešiť všetky problémy, ktoré vznikli po zateplení. Sme viac než spokojní a radi ho odporúčame aj jeho tím.”

Ponúkané produkty

Ako vám vieme pomôcť?