TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlo využíva obnoviteľnú energiu zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. V každom prípade znižuje spotrebu fosílnych palív, šetrí cenné zdroje a znižuje škodlivé emisie CO2.

Tepelné čerpadlo má dva hlavné komponenty: vonkajšiu a vnútornú jednotku.

Vonkajšia jednotka obsahuje chladivo, ktoré absorbuje teplotu z vonkajšieho prostredia a prenáša ho do vnútornej jednotky cez teplonosnú látku. Vnútorná jednotka potom používa tento teplotný zdroj na vykurovanie alebo ohrev vody v domácnosti.

Tepelné čerpadlo má množstvo prínosov, ktoré súvisia s jeho schopnosťou využívať obnoviteľné zdroje energie a minimalizovať emisie skleníkových plynov. Niektoré z najvýznamnejších prínosov tepelného čerpadla sú:


Nižšie náklady na vykurovanie a ohrev vody

Tepelné čerpadlá sú v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania a ohrevu vody často energeticky účinnejšie, čo vedie k nižším nákladom na energiu.


Obnoviteľný zdroj energie

Tepelné čerpadlá využívajú zdroje energie, ktoré
sú obnoviteľné, ako je napríklad slnko, vzduch alebo zem.


Minimalizácia emisií skleníkových plynov

Tepelné čerpadlá sú ekologickejšou
voľbou, pretože minimalizujú emisie skleníkových plynov a iných škodlivých emisií.


Flexibilita

Tepelné čerpadlá môžu byť použité pre vykurovanie, ohrev vody alebo chladenie, v závislosti od konkrétnych potrieb a nastavení.


Dlhá životnosť

Tepelné čerpadlá majú dlhú životnosť a vyžadujú menej
údržby ako tradičné systémy vykurovania a ohrevu vody.

Typy tepelných čerpadiel :

  1. Vzduch-voda tepelné čerpadlá – Tieto tepelné čerpadlá využívajú vzduch ako primárne zdroj tepla a prenášajú ho na vodu, ktorá je následne použitá na vykurovanie domu alebo ohrev vody.
  2. Zem-voda tepelné čerpadlá – Tepelné čerpadlá zem-voda využívajú teplo uložené v zemi ako zdroj energie a prenášajú ho do vody, ktorá je následne použitá na vykurovanie domu alebo ohrev vody.
  3. Voda-voda tepelné čerpadlá – Tepelné čerpadlá voda-voda využívajú podzemnú vodu ako zdroj energie a prenášajú teplo do vody, ktorá je následne použitá na vykurovanie domu alebo ohrev vody.
  4. Vzduch-vzduch tepelné čerpadlá – Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch využívajú vonkajší vzduch ako zdroj energie a prenášajú teplo do vzduchu v interiéri domu.