SOLÁRNA ENERGIA

Solárna energia je jednou z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie, ktorú získavame zo slnka. Jej využívanie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie.

Fotovoltika je technológia, ktorá sa zaoberá využitím svetla na výrobu elektrickej energie.

Fotovoltaika sa využíva na výrobu elektrickej energie bez produkcie emisií skleníkových plynov a iných nečistôt, čím prispieva k znižovaniu znečistenia ovzdušia
a ochrane životného prostredia. Hlavným prvkom fotovoltického systému sú fotovoltaické bunky, ktoré dokážu previesť svetlo priamo na elektrickú energiu.

Fotovoltaické bunky sú vyrábané z polovodičových materiálov, ako sú kremík alebogermanium, ktoré majú schopnosť absorbovať fotóny záření a uvoľniť elektróny. V prítomnosti svetla dochádza k uvoľňovaniu elektrónov, ktoré sa pohybujú cez polovodič a vytvárajú prúd. Fotovoltaické bunky sú spojené do solárnych panelov, ktoré môžu byť inštalované na strechách budov alebo plochých povrchoch a slúžia na výrobu elektrickej energie.


Fotovoltaické systémy sú stále viac používané na výrobu elektrickej energie pre domy, spoločnosti a verejné budovy. Okrem toho sa využívajú aj na výrobu elektrickej energie na diaľniciach, v lodeniciach a iných miestach, kde sa dá využiť voľné plochy
na inštaláciu solárnych panelov.


Hlavným prínosom fotovoltických systémov je ich schopnosť využívať obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektrickej energie. V porovnaní s tradičnými zdrojmi energie, ako sú uhlie alebo ropa, fotovoltické systémy neprodukujú emisie skleníkových plynov a iných nečistôt, čím prispievajú k ochrane životného prostredia.

Klasifikácia systému podľa spôsobu zapojenia :

 1. On-grid systémy: Tieto systémy sú pripojené na hlavnú elektrickú sieť a vyrábajú elektrickú energiu, ktorá sa používa na pokrytie spotreby domácností alebo spoločností. Ak fotovoltický systém produkuje viac energie ako sa spotrebuje, prebytok sa dodáva do siete.
 2. Off-grid systémy: Tieto systémy sú nezávislé na hlavnej elektrickej sieti a slúžia na napájanie malých zariadení, ako sú napríklad solárne batérie, ktoré zaisťujú energetickú nezávislosť pre domy alebo obydlia v odľahlých oblastiach.
 3. Hybridné systémy: Tieto systémy kombinujú fotovoltiku s inými zdrojmi energie.Takéto systémy môžu byť využívané tam, kde je nepravidelný príjem energie z fotovoltického systému alebo tam, kde je potrebná energetická záloha v prípade výpadku siete.

On-Grid systém, tiež nazývaný sieťový systém, je fotovoltický systém, ktorý je pripojený na elektrickú sieť a funguje v spolupráci s elektrárnou. Tento systém umožňuje výrobcovi elektrickej energie distribuovať prebytok energie do elektrickej siete, keď sa nepoužíva, a naopak, spotrebiteľ môže príjmať energiu z elektrickej siete, keď vlastný fotovoltaický systém nedokáže pokryť potrebnú spotrebu.

Fungovanie On-Grid systému je nasledovné:

 1. Fotovoltické panely zachytávajú slnečné žiarenie a generujú jednosmerný
  elektrický prúd.
 2. Tento jednosmerný prúd je potom odoslaný do meniča, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý prúd, ktorý je určený na použitie v domácnosti alebo podniku.
 3. Striedavý prúd sa potom prenáša do elektrickej siete cez rozvodnú skriňu, ktorá sa nazýva aj hlavný rozdeľovač. Táto skriňa umožňuje spojenie fotovoltického systému so sieťou a reguluje tok energie medzi nimi.
 4. Ak fotovoltický systém vyrába viac energie, ako sa v domácnosti alebo podniku spotrebuje, prebytok energie sa dodáva do elektrickej siete. Naopak, ak fotovoltický systém neprodukuje dostatok energie, spotrebiteľ môže ťahať energiu zo siete.
 5. Spotreba a výroba energie sa sleduje pomocou počítadla, ktoré meria množstvo energie, ktoré sa vyrába alebo spotrebuje.

On-Grid systém môže byť výhodný pre tých, ktorí chcú znižovať svoju závislosť od fosílnych palív a súčasne znižovať svoje náklady na energie. Takýto systém môže byť tiež výhodný pre tých, ktorí chcú získať finančnú výhodu prostredníctvom predaja prebytku energie späť do elektrickej siete.

Off-Grid systém, tiež nazývaný nezávislý fotovoltický systém, je fotovoltický systém, ktorý nie je pripojený na elektrickú sieť a funguje nezávisle na nej. Tento systém je vhodný pre odľahlé oblasti, kde nie je k dispozícii prístup k elektrickej sieti, alebo pre tých, ktorí chcú byť úplne nezávislí na sieti a fosílnych palivách.

Fungovanie Off-Grid systému je nasledovné:

 1. Fotovoltické panely zachytávajú slnečné žiarenie a generujú jednosmerný elektrický prúd. Tento jednosmerný prúd je potom odoslaný do batérií, ktoré slúžia ako zdroj ukladania energie pre použitie vtedy, keď slnko nesvieti.
 2. Batérie potom dodávajú energiu do meniča, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý prúd, ktorý je určený na použitie v domácnosti alebo podniku.
 3. Ak fotovoltický systém vyrába viac energie, ako sa v danom okamihu použije, prebytok energie sa ukladá do batérií pre použitie v neskorších hodinách alebo v obdobích, keď slnko nesvieti.
 4. Ak fotovoltický systém neprodukuje dostatok energie pre aktuálne použitie, batérie dodávajú energiu, aby pokryli spotrebu.
 5. Pre zabezpečenie dlhšej životnosti batérií a bezpečného fungovania systému je potrebné mať riadiaci systém, ktorý bude monitorovať stav batérií a regulovať nabíjanie a vybíjanie energie.

Fungovanie hybridného systému:

 1. Fotovoltické panely zachytávajú slnečné žiarenie a generujú jednosmerný
  elektrický prúd.
 2. Tento jednosmerný prúd je potom odoslaný do meniča, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý prúd, ktorý je určený na použitie v domácnosti alebo podniku.
 3. Ak fotovoltický systém vyrába viac energie, ako sa v danom okamihu použije, prebytok energie sa odosiela do batérií na ukladanie energie pre použitie vtedy, keď slnko nesvieti.
 4. Ak fotovoltický systém neprodukuje dostatok energie pre aktuálne použitie, energiu dodáva elektrická sieť alebo batérie. V prípade, že batérie sú vybité, systém môže automaticky prepnúť na elektrickú sieť.
 5. Hybridný systém môže byť tiež navrhnutý s funkciou záložného zdroja, čo znamená, že v prípade výpadku elektrického prúdu zo siete, batérie poskytujú energiu pre domácnosť alebo podnik.

Vďaka tejto kombinácii funkcií, hybridný systém umožňuje využiť výhody slnečnej energie a súčasne byť pripojený na elektrickú sieť pre prípad, že je potrebné doplniť energiu v prípade nedostatku slnečného žiarenia alebo náhleho výpadku systému. Hybridné systémy sú vhodné pre použitie v oblastiach, kde je nedostatok elektrickej siete alebo kde dochádza k výpadkom elektrickej energie, ako aj pre tých, ktorí chcú využívať slnečnú energiu, ale zároveň chcú byť pripojení na elektrickú sieť.