REKUPERÁCIA

Rekuperácia je proces získavania tepla alebo chladu z odpadného vzduchu alebo
vody a jeho opätovné využitie na zahrievanie alebo chladenie vzduchu alebo vody.

Ide o efektívnu a ekonomickú metódu pre zvýšenie energetickej účinnosti budov a znižovanie nákladov na kúrenie a chladenie.

V prípade budov rekuperačné systémy umožňujú recyklovať a znovu využiť teplo, ktoré by inak uniklo cez ventiláciu alebo iné otvory v budove. Rekuperácia môže byť vykonávaná pomocou rôznych technológií, napríklad pomocou tepelných
výmenníkov, ktoré umožňujú prenos tepla medzi rôznymi tokmi vzduchu alebo vody.


Rekuperácia môže byť tiež použitá v priemysle na získanie tepla z odpadných plynov alebo na rekuperáciu tepla v procese výroby. V týchto prípadoch môže byť rekuperované teplo použité na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie nákladov
na energiu.


Všeobecne platí, že rekuperácia je užitočná v situáciách, kde sa spotrebovaná energia môže využiť znovu, aby sa znížila celková spotreba energie a náklady na energiu.