TECHNOLÓGIE
A SLUŽBY

Budovanie udržateľnej energetickej budúcnosti s čistými a cenovo dostupnými zdrojmi obnoviteľnej energie

Obnoviteľná energia

Deň za dňom sú nároky Európskej Únie na energetickú náročnosť domácností prísnejšie, ceny energií vyššie.

To je jeden z dôvodov, prečo už teraz musíme myslieť na budúcnosť. Seba, svojich blízkych a vybrať si niektorú z možností energetickej nenáročnosti. Pridajte sa k nám, k tým, ktorí máme svoju domácnosť pevne v rukách. Šetrite svoju peňaženku a prírodu zároveň. 

Obnoviteľná energia môže byť vyrobená z viacerých prírodných zdrojov.  Takými sú vietor, slnko, voda, geotermálne pramene alebo biomasa.

Energia z týchto zdrojov je čistá, bezpečná a nevyčerpateľná. Využívanie alternatívnych zdrojov sa stáva súčasťou všetkých realistických scenárov podpory trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti aj v Európe.

Obnoviteľné zdroje energie tvoria v mnohých krajinách pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov a vďaka nespochybniteľným výhodám ich využívania, tvoria čoraz vyšší podiel na celkovej výrobe energie aj na Slovensku.

Solárna energia je jednou z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie, ktorú získavame zo slnka. Jej využívanie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie.

Tepelné čerpadlo využíva obnoviteľnú energiu zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. V každom prípade znižuje spotrebu fosílnych palív, šetrí cenné zdroje a znižuje škodlivé emisie CO2.

Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia, šetrí energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti v dome.


ENERGIA PRE DOMY


EKO VYKUROVANIE

Tepelné čerpadlá / Solárne kolektory

ENERGIA

Fotovoltaické panely / Veterné turbíny

RECYKLÁCIA ENERGIE

Rekuperácia